Elektrická požární signalizace

epssystemInteligentní řešení pro detekci požárů - kamerové a požární bezpečnostní systémy

Řešení protipožární ochrany se přizpůsobují konkrétním požadavkům a potřebám každé instalace. Za složitá prostředí pro zřízení EPS se považují administrativní prostory, obchodní centra, hotely, nemocnice, sportoviště, školy, … .
systemfx
systemfxEPS jako elektronické požární bezpečnostní systémytvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Elektrická požární bezpečnostní signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením požárního bezpečnostního systému je možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů. kamerové a požární bezpečnostní systémy lze začlenit do integrovaných bezpečnostních a havarijních systémů ochrany majetku, osob.


Kamerový a požární bezpečnostní systém tvoří různé typy hlásičů, koncová, popřípadě ovládací zařízení. Kamerový a požární bezpečnostní systém informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany (PCO),který je umístěn u hasičského záchranného sboru (HZS). Hlásiče požárního bezpečnostního systému pracují na různých fyzikálních principech; vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny.Všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou řízenou procesorem, umožňující eliminovat plané poplachy.

Kamerové a požární bezpečnostní systémy mohou být instalovány jako samostatné aplikace nebo jako součásti vyšších integrovaných systémů řízení budov. Využití grafického nadstavbového vybavení potom umožňuje velmi rychlou orientaci v objektech a budovách a tím maximální zkrácení doby požárního zásahu od vzniku požáru. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasící zařízení, klíčové trezory, apod.). Legislativní rámec požárního bezpečnostního systému tvoří zákon č.67/2001Sb.o požární ochraně a z řady vyhlášek především č.246/2001Sb.,o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a stavební zákon. Normativním základem pro obor požární bezpečnostní systémy jsou normy řady EN 54.

Výrobci:

GE Interlogix-Aritech, Siemens-Alarmcom, Esser, Lites, Eff-Eff, Bosch, Zettler, Labor Strauss