Rozhlasová zařízení

stavba: PLZEŇ, Rekonstrukce Sadů Pětatřicátníků C.34. SO 443 Městský rozhlas

generální projektant: D Projekt Plzeň, projektová kancelář, Koterovská 177, 326 00 Plzeň

projektant sdělovacích a slaboproudých rozvodů a přeložek: KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

investor stavby: Útvar investic města Plzně, Jagellonská 8, 300 00 Plzeň