Naše společnost

Činnost firmy:

Vlastníme programové vybavení pro zajištění státních zakázek velkých investičních celků zadavatelů Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic ČR i soukromých investorských společností.

 • Snažíme se o zlepšení prezentace v regionu a jeho investičních příležitostí a v konečném důsledku snížení regionální nezaměstnanosti.
 • Spolupracujeme na projektech financovaných z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České Republiky.
 • Spolupracovali jsme na elektro souborech mnoha schválených dokumentací vedení dálnic, obchvatů komunikací, železničních tratí Plzeňským, Karlovarským, Středočeským a Jihočeským krajem.
 • Spolupracovali jsme na projektech s podporou programů zahraniční pomoci Evropských společenství v České republice (Phare, ISPA, Saphard a komunitární programy).
 • Dali jsme si za cíl v oboru naší činnosti projektovat co nejjednodušší s nejkratší cestou. Při vytváření investičních záměrů pomoci zástupcům obcí a měst a vzájemně se provést mnohdy méně srozumitelným a komplikovaným labyrintem programů zahraniční pomoci.

Sdělovací a zabezpečovací zařízení na drahách:

 • staniční zabezpečovací zařízení
 • traťové zabezpečovací zařízení
 • přejezdová zabezpečovací zařízení
 • rozhlasy, hodiny, Pragotron

Světelné signalizační zařízení pro městské křižovatky:

 • projektování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích
 • výstavba, stavební uspořádání křižovatek, dopravní značení

Kompletní pokládky telekomunikačních sítí včetně kabelových měření:

 • parkovištní a přístupové systémy
 • automatické závory do závodů délky až 9m
 • automatické brány a vrata
 • kamerové systémy
 • údržba a servis výše uvedených zařízení

Zemní a výkopové práce:

 • strojně
 • ručně

Vlastní autodoprava:

 • nákladní vozidla 12t
 • nákladní vozidla < 3,5t
 • užitková vozidla < 3,5t
 • osobní vozidla < 3,5t
 • bagry
 • nakladače

Poskytujeme veřejnoprávní projednání, revize nn, projednání věcných břemen, poradenskou a konzultační činnost. Veškeré uvedené činnosti rovněž projektujeme v SW AutoCAD, Microstation, ... .

Od roku 2002 nás najdete v novém sídle firmy na Klatovské třída 100 v Plzni.


 "Přejeme si být Vaším partnerem v oboru podle Vašich představ!"

Pokud jste dočetli až sem, těší nás Vaše pozornost.
Dosavadním spolupracujícím partnerům a přátelům firmy děkujeme a těšíme se na další úkoly.

Nové čtenáře a snad budoucí partnery bychom chtěli oslovit:

"Chceme Vám nabízet, ale nenutit. Dnes zvládneme víc, než si myslíte"

Ing. Irena Hrnčířová
jednatel firmy