Elektroinstalace

elrozvodskrinProjekce - dokumentace všech stupňů - stavební povolení, včetně speciálních stavebních úřadů - Montáž - Revize - Koloudace

  • Montáž a opravy elektroinstalace průmyslových objektů i občanské vybavenosti
  • Osvětlení - zajišťujeme návrhy osvětlení v interiérech i exteriérech, osvětlení dopravních prostor (železnice, silnice)
  • Výroba rozvaděčů
  • Rekonstrukce stávajících elektro sítí v objektech
  • Montáž a rozvody všech kabelových sítí
  • Instalace v objektech i na vnějších stavbách
  • Přípojná vedení včetně projednání věcných břemen pro dotčené pozemky
  • A další ...