Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

foto EZSPZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém je soubor zařízení složený z několika částí, tvořících komlexní zabezpečovací řetězec (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely, alarmy). Propojení čidel a alarmů s ústřednou může být realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově pomocí rádiových vln.

foto EZS

PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy, a následně při vyhlášení poplachu dávají podnět ke spuštění alarmu, přivolání policie nebo bezpečnostní služby. Instalaci PZTS - poplachového zabezpečovacího a tísňového systému předchází zpracování bezpečnostního posouzení objektu, které stanoví kritická místa, vhodné rozmístění alarmů a vyhodnotí veškerá rizika. Definuje úroveň a stupeň zabezpečení a navrhne technické řešení, včetně návrhu režimového opatření. Následně je zpracován projekt, následuje instalace zařízení, proškolení obsluh a uvedení do trvalého provozu. Součástí nabízených služeb společnosti je také provádění servisu, pravidelných revizí a kontrol těchto zařízení. Úroveň zabezpečení rozlišujeme do čtyř kategorií a to na rizika velmi vysoká, vysoká, průměrná a nízká. Schvalování komponentů PZTS poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, navrhování, instalace a revize elektronického zabezpečovacího systému se řídí skupinou harmonizovaných norem ČSN EN 50 131.

Výrobci:

Siemens, GE Interlogix - Aritech, Bosch, Novar, Jablotron, Telenot, Bentel, Sicurit, Galaxy, ATS, Sintony, Paradox Digiplex, Concept, Visonic, Esprit, CD Advisor, Omnia