Montážní středisko


Rozsah naší činnosti:

  • stavby na železnici
  • výstavba sdělovacích sítí (od projektu k realizaci)
  • zemní a výkopové práce
  • parkovací systémy, automatické závory, pohony vrat a bran
  • kamerové systémy
  • rozhlasová zařízení - ukázka instalace v Sadech Pětatřicátníků


Stavby na železnici:

Naše firma disponuje týmem schopných odborníků v oboru zabezpečovací a sdělovací techniky. Činnost firmy se orientuje převážně na kompletní projekty, výstavby a rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Zajišťujeme také autorizovaný dozor pro stavby tohoto zaměření. Naše firma má bohaté zkušenosti s realizací rekonstrukcí železničních přejezdů, i v modernizaci zabezpečovacího zařízení v železničních stanicích a koridorech.

Nejlepší ukázkou činnosti našeho montážního střediska jsou konktréní stavby, které jsme realizovali s dobrými výsledky. Snažíme se pracovat podle hesla našeho školního profesora, kterého jsme mnozí z našeho kolektivu měli společného. Napsal nám na zeď: „Dokonalost není maličkost, ale v maličkostech je dokonalost."