Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO)

 

Doplňování orientačních prvků v terénu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO)

Společným jmenovatelem těchto služeb je integrace OOSPO do běžného života společnosti na základě dosažení maximální možné míry samostatného řešení problémů.

Projektujeme a provádíme montáž technických prostředků pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, které se spouštějí dálkovým ovladačem – vysílačkou VPN 01. Zajišťujeme projednání umístění zařízení, elektrické přípojky, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace skutečného provedení, dodávku zařízení, instalaci, revizní zprávy, opravy a servis.

Dodáváme aplikace pro OOSPO pro určená technická zařízení železnic, aplikace pro OOSPO pro městská signalizační zařízení dopravních podniků, pro města a obce.
Dálkový ovladač - vysílačka VPN 01 je kompenzační pomůcka - krabička do kapsy, s kódovanými povely přenášenými radiovým signálem. Pomocí této vysílačky může OOSPO po celé ČR aktivovat akustická orientační a informační zařízení.
Ovladač má 6 tlačítek, která jsou očíslována ve dvojicích pod sebou, přičemž mezi tlačítky 1 a 2 je hmatná značka. Čísla tlačítek definují čísla jednotlivých povelů VPN 01:

VPN01 bez APEX

  • akustické a orientační hlasové majáčky - trylky a základní hlasové fráze; inteligentní zastávky - trylky a názvy zastávek
  • hlasové majáčky - doplňkové rozšiřující hlasové fráze; inteligentní zastávky - informace o spojích; eskalátory - trylky a hlasové fráze
  • vnější reproduktory vozidel MHD - hlášení čísla linky a směru jízdy
  • v MHD signál řidiči - nástup nevidomého; otevírání dveří v pražském metru a u železničních souprav řady 471 a souprav Regionova
  • akustické zvukové návěstí (klapadla elektronického typu) na křižovatkách a přechodech pro chodce vybavené světelnou dopravní signalizací
  • akustické zvukové návěstí (klapadla elektronického typu) pro železniční přejezdy na křížení železnice s pěší komunikací, pokud je tak světelná dopravní signalizace vybavena; hlasový výstup elektronického informačního zařízení

Ovladač akustických orientačních a informačních zařízení ("slepecká vysílačka") je považována za kompenzační pomůcku (vyhl. č. 182/1991 Sb.) a pověřený úřad obce s rozšířenou působností může žadateli na její pořízení významně přispět. Je tedy potenciálním uživatelům dostupná.